Gräsmatta tips

GÖDSLA:
Näringsbrist leder till att gräset får sämre konkurrenskraft, något som mossan inte är sen att utnyttja. En välgödslad och välmående gräsmatta är det bästa botemedlet mot mossan! Läs mer om hur du gödslar gräsmattan.

Man kan även använda mossmedel som innehåller järnsulfat. Det dödar mossan, men inte gräset.

http://www.alltomtradgard.se/bekampa-mossa/

http://www.alltomtradgard.se/godsla-grasmattan/


BÖRJA OM:
Om mossan tagit över din gräsmatta helt, kanske du ska fråga dig själv om du behöver en gräsmatta alls. Mossa är vackert, mjukt och sköter sig självt. Annars är det lika bra att börja om från början. Skala av det översta lagret mossgrässvål och anlägg en ny gräsmatta från scratch.